Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

imaybebad
21:51
Uzależnienie nigdy dobrze się nie kończy. W końcu to, co daje nam kopa, przestaje sprawiać przyjemność i zaczyna boleć. Mówią, że nie można rzucić nałogu, dopóki nie sięgnie się dna. Ale skąd wiadomo, że już się tam jest? Bo nie ważne jak boli, jeśli przestaniemy to robić, boli jeszcze bardziej.
— Meredith Grey / przetrwałam
21:51
8138 b53c 500

November 05 2018

imaybebad
22:03
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
21:59
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viaopenheart openheart

November 04 2018

imaybebad
22:35
8738 c5cb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreeway freeway
imaybebad
22:32
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
imaybebad
22:30
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
imaybebad
22:27
imaybebad
22:26
imaybebad
22:26
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
imaybebad
22:23
imaybebad
22:23
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
imaybebad
20:25
W niedzielę jest najgorzej.  Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viawarkocz warkocz
imaybebad
20:24
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
imaybebad
20:12
imaybebad
20:08
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viaeternaljourney eternaljourney
20:07
8095 752e
Reposted fromnosmile nosmile viaeternaljourney eternaljourney

November 03 2018

imaybebad
12:38
6972 d7a5
imaybebad
12:35
8827 d583 500
Reposted fromsavatage savatage viatomesh tomesh

November 02 2018

imaybebad
23:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl