Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

imaybebad
19:46
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaeternaljourney eternaljourney
imaybebad
12:11
Reposted frombluuu bluuu
imaybebad
12:09
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
imaybebad
12:09
6385 fda3

November 17 2017

imaybebad
23:59

Żeby móc o kogoś ogrzać zmarznięte ręce, zziębnięte myśli.

Reposted fromherbatkowa herbatkowa viaalliwantisyou alliwantisyou
23:57
4907 c830 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer
imaybebad
21:40
Po prostu myślałam, że już w tym momencie w życiu, bede "gdzieś" indziej ...
imaybebad
20:16
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.

November 16 2017

22:35
imaybebad
22:34
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viadlaczegonie dlaczegonie
22:29
4640 dd85
Reposted fromamatore amatore vialoveandsex loveandsex
imaybebad
22:19
6601 cd89 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaEvilDeath EvilDeath
20:54
7808 4060 500
Reposted fromnudes nudes
imaybebad
20:54
4888 8ec3 500
Reposted fromrof rof viaGaggle Gaggle
imaybebad
20:53
20:53
4872 e134
Reposted frommaking-love making-love via100p 100p
imaybebad
12:44
0401 8efd
Reposted fromweheartit weheartit viatomesh tomesh

November 15 2017

imaybebad
23:02
Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw? - Trzeba tylko umieć je popełniać! A pierwszy warunek: nie pomijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się co dzień.
— G.B. Shaw
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
22:59
6221 36e2
Reposted fromjohnkeats johnkeats
22:58
6209 f310
Reposted fromjohnkeats johnkeats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl