Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

imaybebad
15:25

January 17 2018

imaybebad
21:28
7760 8f92
Reposted from777727772 777727772
imaybebad
21:27
7967 003e
Reposted fromEtnigos Etnigos via777727772 777727772
imaybebad
21:27
8727 ba66 500
Reposted from777727772 777727772
imaybebad
21:26
9004 3c85
Reposted from777727772 777727772
imaybebad
21:14
Reposted frombluuu bluuu via100p 100p
imaybebad
18:18
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
imaybebad
18:16
Tak, seks jest radością. Pod warunkiem, że kochamy się tak, jak tego pragniemy, z tym z kim chcemy. Każda z nas ma w sobie wspaniałą kochankę. A życie jest zbyt krótkie, by nie kochać seksu.
— Ciemna strona kobiety
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viamadadream madadream
imaybebad
16:12
imaybebad
14:04
4170 8b0d
Reposted fromTangizz Tangizz viagdziejestola gdziejestola
imaybebad
14:03
imaybebad
13:40
Miłość to kawał drania. Ma w nosie nasze plany. Nigdy nie przychodzi w wygodnym momencie. Zjawia się nieproszona i każe ci czuć, czy ci się to podoba czy nie. I nawet kiedy wiesz, że powinnaś przestać kogoś kochać, dalej cię trzyma.
— Leisa Rayven – Złe serce

January 15 2018

imaybebad
20:50
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
imaybebad
20:49
7916 e72e
imaybebad
20:33
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
imaybebad
20:29
4533 a259
Reposted fromprzypadkowa przypadkowa viasatyrlane satyrlane
20:27
Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vialadylena ladylena
imaybebad
20:26
7187 b856
Reposted from777727772 777727772 viatentacleguy tentacleguy
imaybebad
20:26
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyrlane satyrlane
imaybebad
19:22
Spaliłabym smutki w papierosie.
— to takie ekstremalne.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl