Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

imaybebad
20:54
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viadiffusedmind diffusedmind
imaybebad
20:54
Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja".

Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać. 

Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego.

Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje.

Kobiety nienawidzą być tylko swoje.

Lepiej sobie to jak najszybciej uświadomić i znaleźć w życiu, a nie być jedną z tych niedojebanych, nudnych bab fantazjujących czytając Greya. 

Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś.

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viapozakontrola pozakontrola
imaybebad
20:51
imaybebad
20:50
imaybebad
20:48
imaybebad
20:35
Cyborg 2 z Angelina ... ;D
imaybebad
16:26
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo viacachero cachero
imaybebad
16:25
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viacachero cachero
imaybebad
16:21
To uczucie,gdy kochasz kogoś tak mocno, że może on zrobić z tobą wszystko..
— Scarlett
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viacachero cachero
16:19
9916 eddd
Reposted fromtheoristpl theoristpl viacachero cachero
imaybebad
15:59
7595 5b8c
Reposted fromwagabunda wagabunda viamadadream madadream
imaybebad
15:59
1411 4e31
Reposted fromgplyr gplyr viamadadream madadream
imaybebad
15:58
4939 a98b
Reposted fromgplyr gplyr viamadadream madadream

July 25 2017

21:18
4674 7ff1 500
Reposted fromamatore amatore viaevanescence evanescence
imaybebad
21:16
6824 b618
imaybebad
21:12
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
imaybebad
21:10
3869 2f34 500
Reposted fromslodziak slodziak viaanybreath anybreath
imaybebad
20:30
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
imaybebad
20:28
7142 8373
imaybebad
20:22
6197 c905
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl