Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

imaybebad
22:43
5533 f4cd 500
Reposted fromseaweed seaweed
imaybebad
22:33
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viaworthit worthit
imaybebad
19:57
imaybebad
17:14
Gdy jesteś z kimś blisko, więź nigdy nie zanika.
— Orange is the new black
imaybebad
17:12
9206 2ee7 500
Reposted fromzciach zciach via100p 100p
imaybebad
14:58
Lekcja numer 999: nie można NIKOMU powiedzieć niezobowiązująco „kocham cię”. To jeden z nielicznych zwrotów na świecie, który zawsze ciągnie za sobą jakieś konsekwencje.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawhatkatefeel whatkatefeel
imaybebad
14:56
0223 d686
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
imaybebad
14:53
Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.
— Unknown
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaPoranny Poranny
imaybebad
14:52
5519 40cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
imaybebad
14:51
3771 baa4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream

June 12 2018

imaybebad
23:21
Obejmij mnie, niech wszystko stanie się proste .
— yourheartbeat.soup.io
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat via4777727772 4777727772
imaybebad
23:17
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaZoonk11 Zoonk11
imaybebad
22:20
imaybebad
19:43
Wiele rzeczy sama psuję ...
Reposted byZoonk11 Zoonk11
18:50
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamadadream madadream
imaybebad
18:48
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromumorusana umorusana viamadadream madadream
18:46
6636 5ceb 500

June 11 2018

21:16
imaybebad
20:00
Chciałabym nie potrzebować pochwał ani ciepłych słów, ale potrzebuję.
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve
imaybebad
19:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl