Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

imaybebad
21:48
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamoglismywszystko moglismywszystko

January 30 2019

imaybebad
00:09
9812 1242 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaoxytocin oxytocin

January 29 2019

imaybebad
23:57
0597 c108 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashampain shampain
imaybebad
23:52
3297 513e 500
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
imaybebad
23:50
4151 2a00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via100p 100p

November 07 2018

imaybebad
21:51
Uzależnienie nigdy dobrze się nie kończy. W końcu to, co daje nam kopa, przestaje sprawiać przyjemność i zaczyna boleć. Mówią, że nie można rzucić nałogu, dopóki nie sięgnie się dna. Ale skąd wiadomo, że już się tam jest? Bo nie ważne jak boli, jeśli przestaniemy to robić, boli jeszcze bardziej.
— Meredith Grey / przetrwałam
21:51
8138 b53c 500

November 05 2018

imaybebad
22:03
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
21:59
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viaopenheart openheart

November 04 2018

imaybebad
22:35
8738 c5cb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreeway freeway
imaybebad
22:32
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
imaybebad
22:30
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
imaybebad
22:27
imaybebad
22:26
imaybebad
22:26
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
imaybebad
22:23
imaybebad
22:23
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
imaybebad
20:25
W niedzielę jest najgorzej.  Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viawarkocz warkocz
imaybebad
20:24
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
imaybebad
20:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...