Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

imaybebad
20:08
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viaeternaljourney eternaljourney
20:07
8095 752e
Reposted fromnosmile nosmile viaeternaljourney eternaljourney

November 03 2018

imaybebad
12:38
6972 d7a5
imaybebad
12:35
8827 d583 500
Reposted fromsavatage savatage viatomesh tomesh

November 02 2018

imaybebad
23:18
imaybebad
21:50
imaybebad
21:48
Reposted frombluuu bluuu

November 01 2018

imaybebad
11:30
3064 3d4b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
imaybebad
11:27
Nie ma większej straty czasu niż czekanie, a czekamy przecież non stop. Na tramwaj, na kawę, na film, na niektóre osoby. Czekamy stojąc w korku, w kolejce w sklepie, aż wystygnie zupa, aż skończą się reklamy. Czekamy na lato, słońce, śnieg i deszcz, lepszą pogodę, święta, na ciasto z piekarnika, na zagotowanie wody, na windę, na wakacje i na weekend, na wypłatę, na lepsze czasy, aż w końcu na przyjaźń, gwiazdkę z nieba i miłość.

...i obudzimy się kiedyś za starzy, za brzydcy, zbyt zmęczeni, za grubi, za słabi, zbyt wypaleni, za mało kreatywni... i jeśli nie będziemy starać się teraz, później już nic nie wynagrodzi nam straconych dni, dlatego rodzi się w mojej głowie pytanie: a czy Ty wtorek piętnastego maja przeżyłeś czy przeczekałeś?
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaiammistake iammistake
imaybebad
11:18
Reposted frombluuu bluuu
imaybebad
11:15
imaybebad
11:14
imaybebad
00:43
8375 3411 500
Reposted frommisioslaw misioslaw viaiammistake iammistake

October 24 2018

imaybebad
21:02
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
imaybebad
21:00
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaawakened awakened
imaybebad
21:00

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaawakened awakened
imaybebad
20:59
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaiammistake iammistake

October 16 2018

imaybebad
21:26
3955 f97d 500
Reposted fromsavatage savatage viawhatkatefeel whatkatefeel

October 12 2018

imaybebad
08:12
2289 a59b 500
Reposted by100ppinupbondagefilthincZoonk11bdsm-and-fetishfeet-fetishihuarraquaxDagarhenfapchlupfapapatycznaninjaseksuelentariejabolmaxMartwa13Zoonk11Martwa13Zoonk11WhiteLight

October 10 2018

imaybebad
21:37
0280 555a 500
Reposted frompeanutbuttergirl peanutbuttergirl viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl